Menü
Sepetiniz

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)  Gebeçınar Mahallesi No:23 Gönen/Balıkesir adresinde yer alan DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. ile web sitesini kullanan ve üye olan (ÜYE) arasında akdedilmiştir.

Sözleşmede DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. ve ÜYE birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılacaktır.

Madde 2- Sözleşmenin Amacı ve Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD..’nin sahibi olduğu https://www.deyazeytinyagi.com internet sitesinin üyelerine sunacağı ürün ve hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. deyazeytinyagi.com kullanıcılarına ürün tedarik etme imkânı tanıyan ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu internet sitesinin kullanılması ve üye kaydı yapılması işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini göstermekte olup işbu sözleşme yagsepetim.com yer alan ürün ve hizmetlerden faydalanan kullanıcılar için bağlayıcıdır.

Madde 3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1.1. Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve kayıtsız şartsız kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.1.2. Üye, hiçbir suretle sunulan hizmetleri suç teşkil eden ve/veya kamu düzenini bozucu yahut ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edecek şekilde ve onların hakların ihlal edici şekilde kullanamayacağı gibi başkalarının yagsepetim.com üzerinden verilen hizmeti kullanmasını engelleyemez.

3.1.3. Üye, kendisi ile ilgili verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin değişmesi halinde derhal bilgilerini güncelleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.1.4. Üye, internet sitesine giriş yapabilmek için kendisinin oluşturmuş olduğu şifre bizzat kendisi kullanmakla yükümlü olup, üçüncü kişilerden saklamak ve korumakla yükümlüdür. Şifrenin herhangi bir sebeple üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde gerçekleşebilecek zararlardan Üye’nin kendisi sorumludur. Üye, şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde üyenin, üyelik bilgileri ile kişisel verilerine ulaşılması halinde doğacak hukuki ve cezai sorumlulukların tamamen kendisine ait olduğunu, DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD..’nin mali&hukuki hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye kullanmakta olduğu şifrenin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrenmesinin akabinde derhal DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’ni bu konuyla ilgili olarak bilgilendirmekle yükümlüdür, ancak Üye’nin gerekli bilgilendirmeleri yapmış olması hukuki ve cezai sorumluluklarının sona ermesi anlamına gelmeyecektir.

3.1.5. Üye, deyazeytinyagi.com sitesinin hizmetlerinden faydalandığı sürece Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranmamayı beyan ve taahhüt eder.

3.1.6. Üye, hizmetten faydalanan diğer kullanıcıların kişisel verilerine, bilgilerine izinsiz ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı, paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

3.1.7. Üye’nin üyelikten ayrılması yahut üyeliğin DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. tarafından sonlandırılması halinde herhangi bir hak talebinde bulunması mümkün değildir.

3.1.8. Üye, üyeliğini dilediği zaman sona erdirme hakkına sahiptir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez yahut satılamaz.

3.1.9. Üye, deyazeytinyagi.com üzerinden kanuna aykırı ve/veya suç teşkil eden bilgiler içeren mesajlar paylaşmayacağını, virüs, solucan vb.  deyazeytinyagi.com’a ve üçüncü şahıslara zarar verebilecek zararlı yazılımları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.10. Üye, deyazeytinyagi.com’da bulunan içerik, tasarım ve yazılımlar ile DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.marka ve logolarına ilişkin fikri mülkiyet haklarının tamamının DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’ne ait olduğunu, sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin Üye’ye devredilmediğini, deyazeytinyagi.com içerisinde bulunan tasarım, içerik ve yazılımları hiçbir şartta kopyalamayacağını ve/veya taklit etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’nin Hak ve Yetkileri

3.2.1. Üye, işbu sözleşme ile sözleşme kapsamında kendisine verilen hizmetin DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. tarafından her zaman için tek taraflı ve sebepsiz olarak sürekli veya geçici olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Üye’nin işbu sözleşmeye yahut kanuna aykırı bir davranışta bulunması halinde DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’nin sözleşmeyi haklı sebeple derhal sona erdirme yetkisi bulunmaktadır. Bu durum üyenin bilgilerini hatalı bildirmesi halinde de geçerlidir. Ayrıca belirli bir zaman boyunca güncellenmeyen kullanılmayan üyelikler dondurulabilir yahut sona erdirilebilir.

3.2.2. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’ye ait internet sitesinde reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece deyazeytinyagi.com’a ve DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. tarafından yetki verilen üçüncü kişilere aittir.

3.2.3. HDEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD., üye tarafından paylaşılan bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak ve korumakla yükümlüdür. Üye tarafından kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişilerle paylaşılması hali ise mevzuat gereği suç teşkil etmekte olup DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’nin bu durumdan sorumlu tutulması mümkün değildir.

3.2.4. deyazeytinyagi.com üzerinden, DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı’lara ve Üye’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. deyazeytinyagi.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcı’ların ve Üye'lerin kendi sorumluluğundadır. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.'nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

3.2.5. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD., deyaazeytinyagi.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, deyazeytinyagi.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. deyazeytinyagi.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler deyazeytinyagi.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile site’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. deyazeytinyagi.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.'nin sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3.2.6 Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD., üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. deyazeytinyagi.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üyelerin, site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye'lerin Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.2.7. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.. teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün güncellemesi hatalarından sorumlu tutulamaz. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD., deyazeytinyagi.com üzerinden sunduğu ürünleri ve bunlara ilişkin fiyatları dilediği şekilde belirleme, güncelleme ve değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Ürünlerde ve/veya fiyatlarda DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. tarafından herhangi bir değişiklik ve/veya güncelleme yapılması durumunda Üye herhangi bir mali & hukuki talepte bulunamayacaktır.

3.2.8. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD., mevzuat değişiklikleri ve/veya ticari gereklilikler sebebiyle gerekli görmesi halinde üyelik sözleşmesinin koşullarında tek taraflı değişiklik yapabilir. Sözleşmede yapılan değişiklikler sözleşmenin güncel halinin deyazeytinyagi.com’da yayımlanması ile geçerlilik kazanmış sayılır.

Madde 4- Gizlilik ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

İnternet sitesindeki formun doldurulması ile toplanan kişisel verileriniz üyelik işlemi sırasında tarafınıza sunulan işlenmektedir. Bu anlamda, üyenin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan haklarına sahiptir. Üye olmak için doldurulan formda yer alan kişisel veriler siparişlerin alınabilmesi maksadıyla kullanılmakla birlikte verilen siparişler üyelere özel önerilerin sunulmasında baz alınacaktır. Üyeliğin, Üye’nin kendisi veya deyazeytinyagi.com tarafından sonlandırılması halinde, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla üyenin kişisel bilgileri talep nedeniyle veya re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Madde 5- Sözleşmenin Devri

DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD., bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Madde 6- Mücbir Sebepler

Tarafların kendi kontrol ve/veya iradesi dışında gelişen ve tarafların işbu sözleşmeyle yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici veya geciktirici hallerin, salgın hastalık, doğa olayları, yangın, patlama veya olağanüstü hava koşulları, savaş, terör, işgal, ihtilal, darbe, hukuki ve idari düzenlemeler, yasaklar, ambargolar, acil ulusal ve bölgesel olaylar, grev, lokavt gibi hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. işbu işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Bu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olan mücbir sebepler sözleşmenin devamı sırasında mücbir sebep olarak ileri sürülemeyecektir.

Madde 7- Sözleşmenin Feshi ve Sözleşmede Değişiklikler

7.1. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. ve üye işbu üyelik sözleşmesini diledikleri zaman sona erdirme hakkına sahiptir.

7.2. Üye, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri nedeniyle, DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı doğrudan veya dolaylı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye böyle bir durumda DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. tarafından üyeliğinin iptal edilebileceğini ve sözleşmenin tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 8- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar işbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.nin ticari defter ve kayıtlarının HMK 193. Maddesi kapsamında kesin delil niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 9- Tebligat Adresleri

Üye tarafından DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD.’ne bildirilen adres, sözleşmeye ilişkin her türlü bildirim için yasal adres olarak kabul edilecektir. Üyenin adresinde değişiklik olması halinde sözleşme uyarınca bu bilgilerin güncellenmesi gerekmekte olup aksi halde sistemde yer alan adresine yapılan bildirimler geçerli kabul edilecektir. İşbu sözleşme nedeniyle, üye tarafından paylaşılan bilgilerde kayıtlı e-posta adreslerine yapılan bildirimler, bildirimin yollanmasından iki (2) gün sonra üyeye ulaşmış kabul edilir.

Madde 8: Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi", DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. tarafından deyazeytinyagi.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup taraflardan herhangi birince feshedilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcılar ve Üyeler işbu sözleşme hükümlerini deyazeytinyagi.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. DEYA ZEYTİN ZEYTİNYAZAH.GID.NAK.TAR.İNŞ.HAY.TUR.SAN.TİC.LTD. dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.